Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viakindofnightmare kindofnightmare
neeeevermind
Niech pan mi powie, jeśli pan wie. I dlaczego, skoro kochałem ją jak nikogo na świecie, nie umieliśmy z sobą być? Kochałem, to zresztą jakby nic nie powiedzieć. Nieraz czułem, jakby to ona dopiero dała mi moje życie. Jakby to nie ona z mojego żebra, lecz ja z jej żebra, odwrotnie niż w Piśmie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreedomlover freedomlover
neeeevermind
2165 47ce 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viafreedomlover freedomlover
neeeevermind
neeeevermind

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viafreedomlover freedomlover
neeeevermind
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viafreedomlover freedomlover
neeeevermind
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viafreedomlover freedomlover
neeeevermind
Była silna,waleczna,odważna, niepokorna. Często uparta, nierzadko nieustępliwa. Zdecydowana indywidualista. Z zamiłowania pragmatyczka. Była. A później zjawił się On i już nic nie było tak jak dawniej...
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
neeeevermind
neeeevermind
5189 d97a 500
Reposted fromagapka agapka viarebelle rebelle
neeeevermind
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viarebelle rebelle

December 27 2017

9935 344c 500
Reposted frombrumous brumous viadoubleespresso doubleespresso
neeeevermind
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
neeeevermind
neeeevermind
Najtrudniej jest wtedy, kiedy na głodzie bliskości, szukamy czegoś (zazwyczaj byle czegoś), co nam tę bliskość zastąpi, tak jak zupka chińska stłumi głód, nie odżywając przy tym organizmu.
Chcę bliżej - Krótki poradnik jak ogarnąć życie
neeeevermind
3180 2c15 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viamoai moai
neeeevermind
0855 7e49
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
neeeevermind
Zawsze kiedy odchodzi i tak do mnie wraca.
Nie ważne to co inni mówią, nam to odpowiada.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
neeeevermind
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl