Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

neeeevermind
Reposted fromrikoneru rikoneru viapannakies pannakies
neeeevermind
2580 3407
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viairmelin irmelin
neeeevermind
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viafallingsky fallingsky
neeeevermind
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viadifferent different
neeeevermind

March 31 2017

neeeevermind

February 26 2017

neeeevermind
2513 5134
Reposted fromShini Shini viacytaty cytaty
neeeevermind
Nie czuję nic, do reszty wyblakłem, zamykam oczy z obawy przed światłem
— Małpa "A-Z"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
neeeevermind
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty

July 09 2015

neeeevermind
5025 0a0f 500
Reposted fromretaliate retaliate viaojkomena ojkomena
neeeevermind
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaojkomena ojkomena
neeeevermind
Nadszedł czas, aby zabrać się za siebie tak naprawdę. Więcej pewności, więcej odwagi i więcej motywacji. Nikt nie osiągnął szczytów stojąc w miejscu.
Reposted fromawaken awaken viaojkomena ojkomena
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaojkomena ojkomena
neeeevermind
2489 3fc5
Reposted fromjustMeee justMeee viaojkomena ojkomena
neeeevermind
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaojkomena ojkomena
neeeevermind
3969 6df9 500
Pokolenie Ikea Kobiety
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaojkomena ojkomena
neeeevermind
0142 1a9b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaojkomena ojkomena
8158 99db
Reposted fromclitoris clitoris viaojkomena ojkomena
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakarna karna
neeeevermind

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl